سرور مجازی آمریکا | VPS

1024MB

1 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 1 هسته ای
هارد 50 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت

2048MB

2 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 2 هسته ای
هارد 70 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت

3072MB

3 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 3 هسته ای
هارد 100 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت

4096MB

4 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 4 هسته ای
هارد 150 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت

5120MB

5 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 5 هسته ای
هارد 200 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت

8192MB

8 گیگابایت رم اختصاصی
سی پی یو 5 هسته ای
هارد 250 گیگابایت
موقیت آمریکا | United States
منابع کاملا اختصاصی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز به انتخاب کاربر
آپتایم 99%
پشتیبانی ۲۴ ساعته


تحویل 1 الی 3 ساعت پس از پرداخت