نمایندگی هاست مستر ریسلر

MR10Gb

فضا 10 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 5 عدد
اکانت cpanel مجاز 30 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه / هفتگی
اورسل فعال
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed


تحویل حداکثر 2 ساعته

MR20Gb

فضا 20 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 10 عدد
اکانت cpanel مجاز 60 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه / هفتگی
اورسل فعال
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed


تحویل حداکثر 2 ساعته

MR30Gb

فضا 30 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 15 عدد
اکانت cpanel مجاز 90 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه / هفتگی
اورسل فعال
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed


تحویل حداکثر 2 ساعته

MR50Gb

فضا 50 گیگ
ترافیک ماهیانه نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز 25 عدد
اکانت cpanel مجاز 150 عدد
کنترل پنل Cpanel/WHM
بک آپ گیری روزانه / هفتگی
اورسل فعال
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده دارد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
نصب بیش از 200 اسکریپت فقط با یک کلیک
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور LiteSpeed


تحویل حداکثر 2 ساعته