نمایندگی هاست ریسلر

R5Gb

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از ویدا سرور نوشته شده باشد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
فضا 5 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه نامحدود
اکانت سي پنل مجاز 7
قابلیت اورسل فعال
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي در صورت درخواست


تحویل حداکثر 2 ساعته

R10Gb

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از ویدا سرور نوشته شده باشد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
فضا 10 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه نامحدود
اکانت سي پنل مجاز 15
قابلیت اورسل فعال
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي در صورت درخواست


تحویل حداکثر 2 ساعته

R20Gb

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از ویدا سرور نوشته شده باشد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
فضا 20 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه نامحدود
اکانت سي پنل مجاز 35
قابلیت اورسل فعال
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي در صورت درخواست


تحویل حداکثر 2 ساعته

R30Gb

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از ویدا سرور نوشته شده باشد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
فضا 30 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه نامحدود
اکانت سي پنل مجاز 55
قابلیت اورسل فعال
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي در صورت درخواست


تحویل حداکثر 2 ساعته

R50Gb

وب سرور قدرتمند لایت اسپید
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از ویدا سرور نوشته شده باشد
مجهز به آنتی دی داس سخت افزاری
در این سرور نصب خبر خوان ممنوع است
فضا 50 گیگابایت
کنترل پنل Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه نامحدود
اکانت سي پنل مجاز 85
قابلیت اورسل فعال
ورژن پی اچ پی انتخابی توسط خود یوزر
بک آپ گیری هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي در صورت درخواست


تحویل حداکثر 2 ساعته